PRP TRETMAN ZA REJUVENACIJU KOSE

PPR tretman za rejuvenaciju kose je tretman plazmom bogatom trombocitima i faktorima rasta. PRP tretman je vredna komplementarna metoda za tretman androgenetske alopecije i drugih formi opadanja kose.

PRP sa svojim autolognim bazenom od milion faktora rasta deluje kao “ eliksir” za rast kose preko rejuvenacije i regeneracije folikula dlake.

PRP tretman stvara idealnu sredinu za formiranje nove dlake, za njeno ojačavanje i preživljavanje. PRP ustvari sadrži brojne faktore rasta koji deluju na različite ciljne ćelije i daju im različite signale. Znači, svaki faktor rasta deluje na specifičan način na aktivaciju folikula dlake.

PRP ima više od 20 tipova faktora rasta, kao faktor rasta trombocitnog porekla (PDGF), vaskularni endotelijalni faktor rasta (VEGF) i transformišući faktor rasta (TGF-β1). Ovi faktori regulišu kretnju ćelija, ćelijsku deobu i formiranje novih krvnih sudova, kreirajući povoljnu sredinu za rast folikula i dlake.

PRP tretman je pravi eliksir za rast kose

PRP tretman za rejuvenaciju kose, kao zaključak, deluje na folikul dlake na različitim nivoima preko svojih faktora rasta.

Sa jedne strane deluje na stimulaciju vlaknenog folikula, formiranje nove kapilarne mreže oko folikula, formiranje nove dlake i njeno ojačavanje.
Sa druge strane deluje na produžavanje faze rasta dlake i sprečava opadanje kose kao i proces minijaturizacije folikula.

Blog

Zbog brojnih faktora rasta obezbeđuje kompletnu regeneraciju i rejuvenaciju dlake i pravi je eliksir rasta kose.

Alves i Grimalt su pokazali signifikantnu razliku 6 meseci nakon prvog PRP tretmana, povećanjem broja dlaka u fazi rasta od 67.6 ± 13.1, i povečanjem gustine kose od 179.9 ± 62, i gustine terminalnih dlaka (165.8 ± 56.8) u poređenju sa kontrolnom grupom.

Više od 1 milion/µL koncentracije (4-7 puta veća od srednjeg nivoa) je terapeutski efektivna koncentracija. Sa našim RegenLab sistemima dobijamo koncentraciju od 1.1 miliona/μl zbog čega je efikasnost maksimalna.

Isto tako, studije pokazuju da je PPR tretman bezbedna i alternativna metoda tretmana za alopeciju areatu kao i kod cikatricijalne alopecije, rekurentne alopecije i trakcione alopecija.